• exp

    ないりょく - [内力] - [NỘI LỰC]
    Lực từ bên trong các phân tử: 分子内力

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X