• v, exp

  くろう - [苦労する]
  lao tâm khổ tứ trong công việc: 就職に苦労する
  くふう - [工夫する]
  くしん - [苦心する]
  lao tâm khổ tứ vào vịêc gì: ~するのに苦心する
  lao tâm khổ tứ vào việc thúc đẩy tiến bộ trong ~: ~で進歩を遂げようと苦心する
  lao tâm khổ tứ trong việc tìm ra phương pháp làm gì: ~する方法を見つけるために苦心する
  lao tâm khổ tứ nhằm bảo đảm điều gì: ~を確保するのに苦心する
  くふう - [工夫]
  ごくろう - [ご苦労] - [KHỔ LAO]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X