• v

  べろべろなめる - [べろべろ舐める]
  べろべろなめる - [べろべろ嘗める]
  なめる
  なめる - [舐める]
  Khi nhìn thấy con cáo đang liếm con cừu non, tôi cảm thấy điều chẳng lành: キツネが子羊を舐めるのを見たら、災難に気を付けよ。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X