• n

  ちょうやく - [調薬] - [ĐIỀU DƯỢC]
  くすりのぶんりょう - [薬の分量]
  đưa nhầm liều thuốc cho ai: (人)の薬の分量を誤る

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X