• adj

  じんるい - [人類]
  にんげん - [人間]
  Loài người là chúa tể của muôn loài.: 人間は万物の霊長である.
  Loài người được ban tặng cho cơ hội tuyệt vời để làm ~: ~するという素晴らしいチャンスに恵まれた人間
  にんげんどうし - [人間同士]
  Tính chất và năng lực huyền bí trong quan hệ tương tác của con người với nhau.: 人間同士の相互関係における不思議な力や性質
  ヒューマニティー

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X