• n

  メガホン
  かくせいき - [拡声機]
  かくせいき - [拡声器]
  nghe thông báo trên loa: 拡声器によるアナウンスを聞く
  loa để thu hút sự chú ý của khách hàng: お客を引き付けるための拡声器

  Kỹ thuật

  スピーカー

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X