• n

  ろんぶん - [論文]
  luận văn cực kỳ hấp dẫn gần đây đã được công bố: 最近発表された大変興味深い論文
  Đây là một luận án liên quan đến khả năng của...: ~の可能性に関する論文
  ていりつ - [定立] - [ĐỊNH LẬP]

  Tin học

  がくいろんぶん - [学位論文]
  ぜんしょ - [全書]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X