• n, exp

  けいほう - [刑法]
  Vi phạm luật hình sự: 刑法に違反する
  Theo luật hình sự thì thiếu niên dưới 14 tuổi dù là người bị tình nghi phạm tội cũng không phải chịu trách nhiệm hình sự: 刑法の下では、14歳未満の少年は罪を犯した容疑者であっても刑事責任が問われない
  Những nguyên tắc cơ bản của luật hình sự: 刑法の根本原則
  Phạm luật hìn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X