• n

  かんしゅうほう - [慣習法] - [QUÁN TẬP PHÁP]
  luật tập quán quốc tế: 国際慣習法
  dựa vào luật tập quán: 慣習法によって
  tuân thủ truyền thống quy định trong luật tập quán: 慣習法の伝統を守る
  một quy định của luật tập quán: 慣習法の一規定

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X