• n

  てんり - [天理] - [THIÊN LÝ]
  Chống lại quy luật tự nhiên/ quay lưng lại với luật trời: 天理に背く
  てんそく - [天則] - [THIÊN TẮC]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X