• n

  とばり - [幕] - [MẠC]
  とばり - [帳] - [TRƯƠNG]
  てんまく - [天幕] - [THIÊN MẠC]
  かや - [蚊帳]
  buông màn (tháo màn): 蚊帳を吊る[はずす]
  để ai đó nằm ngoài màn (nghĩa bóng- cho ai đó ra ngoài cuộc): (人)を蚊帳の外に置く
  tối phải buông màn để tránh muỗi đấy: 夜は虫よけに蚊帳を使いなさい

  Kỹ thuật

  まく - [幕]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X