• n

  つちけいろ - [土気色] - [THỔ KHÍ SẮC]
  biến thành màu đất: 土気色になる
  つちいろ - [土色] - [THỔ SẮC]
  màu đất: 土色の肌
  アースカラー
  trong trang trí thẩm mỹ, cô ấy thích sử dụng màu đất.: 彼女の装飾美学では、アース・カラーを好んで用いる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X