• n, exp

  ウォーターカラー
  cô ấy vẽ tranh bằng màu xanh nước biển và sơn dầu: 彼女はウォーターカラーと油絵の具で絵を描く
  こん - [紺]
  こんいろ - [紺色]
  こんじょう - [紺青] - [CÁM THANH]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X