• n

  でんそろ - [電算] - [ĐIỆN TOÁN]
  thông tin điện toán hóa: 電算化情報
  でんしけいさんき - [電子計算機] - [ĐIỆN TỬ KẾ TOÁN CƠ]
  Khoa nghiệp vụ máy điện toán.: 電子計算機業務課
  Hiệp hội máy điện toán Brasil.: ブラジル電子計算機協会

  Tin học

  けいさんき - [計算機]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X