• n

  てっき - [敵機] - [ĐỊCH CƠ]
  theo dõi/truy lùng máy bay địch ở tất cả các hướng: 全方位の敵機を追跡する
  phát hiện máy bay địch từ đài quan sát: 監視所から敵機を発見する
  thiết bị xác định phân biệt máy bay địch và máy bay bạn: 友軍機と敵機を識別する装置

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X