• exp

  でんきそうじき - [電気掃除機] - [ĐIỆN KHÍ TẢO TRỪ CƠ]
  Thật khó mà nghĩ được rằng có thể hút toàn bộ bụi bẩn trong không khí nhờ máy hút bụi bằng điện.: 電気掃除機で空気の流れが巻き上げたほこりをすべて吸引できるとは考えにくい
  Làm sạch bằng máy hút bụi bằng điện.: 電気掃除機で掃除する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X