• n, exp

  アナログコンピューター
  アナログけいさんき - [アナログ計算機] - [KẾ TOÁN CƠ]
  máy tính tỷ biến cá nhân: パーソナル・アナログ 計算機
  hệ thống phụ của máy tính tỷ biến: アナログ・コンピュータ・サブシステム
  アナコン

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X