• n, exp

  そうじゅしんき - [送受信機]

  Tin học

  そうじゅしんそうち - [送受信装置]
  トランシーバ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X