• n

  パソコン
  でんさん - [電算] - [ĐIỆN TOÁN]
  Thiết kế lại ~ để có thể xử lý bằng máy vi tính: 電算処理できるよう~を再設計する
  コンピューター
  コンピュータ

  Tin học

  けいさんき - [計算機]
  マイクロコンピュータ
  マイクロコンピューター

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X