• Tin học

  オペコード
  オペコド
  オペレーションコード
  そうさコード - [操作コード]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X