• n

  ヘリ
  ふち - [縁] - [DUYÊN]
  こうしん - [口唇]
  Bệnh lở miệng (chốc mép): 口唇の炎症
  くちさき - [口先]
  những lời hứa của anh ta chỉ là mồm mép thôi: あいつの約束は口先だけ
  mồm mép giỏi: 口先がうまい

  Kỹ thuật

  バイアス
  マージン
  リスト
  リム

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X