• n

  りっぽうめとる - [立方メトル]
  へいほうメートル - [平方メートル]
  Có diện tích là ~ mét vuông.: _平方メートルの面積がある
  Phá hủy khoảng ~mét vuông.: 約_平方メートルを破壊する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X