• v

  げんをかつぐ - [げんを担ぐ]
  かつぐ - [担ぐ]
  Các vận động viên thể thao đôi khi rất mê tín.: スポーツ選手は時に緑起を担ぐ。
  えんぎをかつぐ - [縁起をかつぐ]
  Bà tôi là người rất mê tín: 祖母はよく縁起をかつぐひとです
  Đối với người mê tín thì chẳng có gì đáng sợ ngoài những điều chẳng lành: 縁起をかつぐ者にとって、不吉なものほど怖いものはない
  めいしん - [迷信]
  ngày nay vẫn có rất nhiều người mê tín về loài rắn: ヘビについては、いまだに多くの迷信が存在している
  mê tín giả dạng khoa học: 科学を装った迷信
  nhiều điều mê tín: さまざまな迷信
  tin vào điều mê tín cổ: 古い迷信を信じる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X