• v

  ふれる - [触れる]
  さわる - [触る]

  Kỹ thuật

  ハンドル

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X