• n

  フック
  てかぎ - [手鉤] - [THỦ ?]
  Kéo lên bằng cái móc: 手かぎで引っかける
  Không dùng móc: 手かぎ無用. 〔包装表示〕
  かぎ - [鈎]

  Kỹ thuật

  キャッチ
  クラスプ
  シャックル
  スラング
  ハンガー
  まえかん - [前カン]
  Category: 繊維産業
  ループ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X