• Kinh tế

    ビット
    Explanation: 船を岸壁に泊める時にロープや鎖を巻きつけるフック。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X