• exp

  ちゅうかりょうり - [中華料理]
  Sau khi rời khỏi nhà hàng Trung Hoa, Claude cảm thấy bụng no căng: クロードは、その中華料理のレストランを出たときには満腹だった
  Tôi đã mua một vài quả trứng chim cút để phục vụ cho lớp học nấu ăn món Trung Quốc: 中華料理の教室のためにウズラの卵を何個か買った

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X