• n, exp

    あげもの - [揚げ物] - [DƯƠNG VẬT]
    rán ngập mỡ: 油をたっぷり使って揚げ物をする

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X