• Kỹ thuật

  かんせいモーメント - [慣性モーメント]
  Category: 物理学
  Explanation: 回転運動系において、直線運動の慣性質量に相当する量

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X