• Kỹ thuật

    ディテントトルク
    Explanation: モータのコイルを励磁していない時に作用する静止トルクのこと。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X