• n

  こうしん - [口唇]
  Sự thay đổi nhỏ về bệnh lý của môi: 口唇の小さな病変
  Sự phát triển của ung thư môi: 口唇癌成長
  Kháng nguyên liên quan đến ung thư môi: 口唇癌関連抗原
  くちびる - [唇]
  môi bơm colagen: コラーゲンで肉厚にした唇
  ra sức mím môi: 気合を入れてすぼめた唇
  くちさき - [口先]
  おたまじゃくし - [お玉杓子]
  おたま - [お玉]
  môi múc súp: スープ用お玉
  múc tương vào môi: お玉にみそを取って

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X