• n, exp

  ウインドサーフィン
  tôi đi chơi môn đua thuyền buồm: ウインドサーフィンをしに行った
  để chơi môn đua thuyền buồm thì yếu tố gió mạnh là rất quan trọng: ウィンドサーフィンには、ほどよい風が必要だ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X