• n

  かもく - [課目]
  môn (học) bắt buộc: 必修課目
  môn (học) tùy chọn: 選択課目
  かもく - [科目]
  Môn học mà ai đó học ở trường: (人)が学校で勉強する科目
  Môn học khó: 厳しい科目
  môn kinh doanh: 営業科目
  môn ngôn ngữ: 言語科目
  がっか - [学科]
  hình thành môn học mới: 学科を新設する
  vật lý là môn học khó: 物理は非常に複雑な学科だ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X