• n

  かんそうするきせつ - [乾燥する季節]
  đó là mùa rất khô: 大変乾燥する季節です
  mùa khô và nóng: 暑くて乾燥季節
  かんそうき - [乾燥季] - [CAN TÁO TIẾT]
  かんそうき - [乾燥期] - [CAN TÁO KỲ]
  かんき - [乾季]
  Khu vực có mùa khô : 乾季が存在する地域
  かんき - [乾期]
  Khi mùa khô đến rất dễ bị cháy rừng.: 乾期になると森林が燃えやすい

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X