• n

  モンスーン
  ばいうき - [梅雨期] - [MAI VŨ KỲ]
  ばいう - [黴雨] - [MỊ VŨ]
  ばいう - [梅雨]
  つゆ - [梅雨]
  うき - [雨季]
  mùa thu hoạch vào mùa mưa: 雨季作
  mùa mưa ở vùng nhiệt đới: 熱帯地方の雨季
  うき - [雨期]
  Ở hòn đảo này, mùa mưa bắt đầu vào tháng 11.: この島では11月から雨期にはいる。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X