• n

  のこくず - [鋸屑] - [CƯ TIẾT]
  おがくず - [大鋸屑] - [ĐẠI CƯ TIẾT]
  núi mùn cưa: おがくずの山
  hạt mùn cưa: おがくずの粒
  おがくず - [おが屑]

  Kỹ thuật

  ソーダスト

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X