• n, exp

    うちゅうぼう - [宇宙帽]
    Khi bay vào vũ trụ, mũ phi hành gia (mũ đội ngoài vũ trụ) là một vật rất quan trọng.: 宇宙に飛行するとき、宇宙帽は非常に重要な物だ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X