• n

  ヘルメット
  かぶと
  dây mũ bảo hiểm: かぶとの緒
  lấy mũ bảo hiểm: かぶとを取る
  cởi mũ bảo hiểm: かぶとを脱ぐ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X