• n

  さんせいう - [酸性雨]
  Điểm quan trọng nhất của việc nghiên cứu này là 2 tác dụng của cả mưa axít và ánh sáng tia tử ngoại: 本研究の最重要点は酸性雨と紫外線の二重作用にある
  Trong ấn phẩm mới nhất hiện nay thì mưa axít được coi là tiêu điểm của vấn đề nghiên cứu trong viện: 最新の刊行物によれば、その研究所の中心課題は酸性雨のよう

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X