• n

  にわかあめ - [俄雨]
  にわかあめ - [にわか雨]
  とおりあめ - [通り雨]
  こうう - [降雨] - [GIÁNG VŨ]
  おおあめ - [大雨]
  trận mưa rào đêm qua: 昨夜の大雨
  mưa rào mùa xuân: 春の大雨
  cơn mưa rào ào xuống lại tạnh ngay: 短時間に降った大雨

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X