• Kỹ thuật

    イオンプレーティング
    Explanation: PVD(物理蒸着)の一種

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X