• Kỹ thuật

    ニューラルネットワーク
    Explanation: 人間の神経細胞の情報処理方法をまねた演算機構

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X