• exp

    ていかんし - [定冠詞] - [ĐỊNH QUAN TỪ]
    sử dụng mạo từ xác định: 定冠詞を用いる

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X