• n

    なんまい - [何枚]
    Tài liệu này có mấy trang?: この資料は何枚ありますか?

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X