• n

  もよう - [模様]
  モデル
  みほん - [見本]
  とうほん - [謄本]
  てほん - [手本]
  サンプル
  がら - [柄] - [BÍNH]
  かた - [型]
  mẫu y phục: 衣服の型

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X