• n

  りめん - [裏面]
  はんめん - [反面]
  せなか - [背中]
  うらおもて - [裏表]
  chú ý đến mặt trái (mặt khác) của câu chuyện.: 物語の裏表に気付く

  Kỹ thuật

  リバース
  リバースサイド
  レフトサイド

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X