• n

  きゃくすきな - [客好きな]
  きゃくあつかい - [客扱い]
  Lòng mến khách lịch sự: 丁寧な客扱い
  Tôi muốn cảm ơn lòng mến khách của ông ấy đã dành cho tôi trong thời gian tôi lưu tại quý quốc: 私が貴国に滞在中, 彼がむけた客扱いから感謝致します
  ねんごろ - [懇ろ]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X