• adj

  じゅうなんな - [柔軟な]
  じゅうなん - [柔軟]
  しなやか - [嫋か]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X