• adj, adv

  グチャグチャ
  sau khi nghịch cho đến mềm nhão nhoét ra, nó chẳng chịu ăn nữa: 散々グチャグチャにして、食べないなんて!
  vật gì đó trở nên mềm nhão: グチャグチャになって〔物が〕
  ぐちゃぐちゃ
  グチャグチャする

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X