• exp

  ちょくめい - [勅命]
  theo mệnh lệnh của vua: 勅命を以て
  Ra chiếu lệnh của vua.: 勅命を下す

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X